WAKACJE KREDYTOWE/KARENCJA W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA – ZESTAWIENIE BANKÓW

WAKACJE KREDYTOWE/KARENCJA W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA – ZESTAWIENIE BANKÓW

Jeśli zawiesisz ratę to będziesz ją później musiał zapłacić, a w uproszczeniu kosztem będzie wysokość raty odsetkowej ( suma z miesięcy, na które zawiesisz spłatę), oczywiście powiększona o odsetki, ponieważ rata ta zostanie dopisana do Twojego kapitału od którego liczone jest oprocentowanie ( w wersji z pozostawieniem tego samego okresu).