Czy nadpłacanie kredytu hipotecznego się opłaca? Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań, z którymi spotykam się podczas rozmów z moimi klientami. Prostą odpowiedź brzmiałaby: tak, warto. Zdaję sobie jednak sprawę, że to nie wyczerpuje tematu 😊. Dlatego poniżej znajdziesz wszystko, o czym warto wiedzieć, gdy chcesz nadpłacać kredyt hipoteczny.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czy można nadpłacać kredyt hipoteczny?

 • Jak działa nadpłata kredytu hipotecznego?

 • Co daje nadpłata kredytu?

 • Ile kosztuje nadpłata kredytu?

 • Kiedy najlepiej nadpłacać kredyt hipoteczny?

 • Jak najlepiej nadpłacać kredyt hipoteczny?

Czy można nadpłacać kredyt hipoteczny?

Tak, można. W wielu bankach można nadpłacić taki kredyt już od pierwszych dni po zaciągnięciu, a zgodnie z rozporządzeniem KNF wszystkie banki muszą udostępnić taką nadpłatę bez dodatkowych kar, już po trzecim roku od podpisania umowy kredytowej. O szczegółach przeczytasz poniżej.

 

Jak działa nadpłata kredytu hipotecznego?

W momencie gdy zaciągasz kredyt, dostajesz harmonogram spłat rat. Jeśli posiadasz nadwyżkę gotówki, możesz przeznaczyć ją na zmniejszenie swojego zadłużenia w banku. Każda kwota, którą wpłacisz do banku celem nadpłaty kredytu, w całości zmniejszy saldo Twojego zadłużenia. W nadpłacanej kwocie nie ma żadnej „części odsetkowej”, jest jedynie kapitał.

W każdym banku procedura nadpłaty jest indywidualna i dotyczy:

 •  minimalnej kwoty nadpłaty kredytu;

 • sposobu zgłoszenia chęci nadpłaty (online, osobiście, pisemnie);

 • podpisywania aneksu do umowy (niektóre banki wymagają inne nie).

 

Podstawowym wyborem w każdym banku i w przypadku każdej nadpłaty jest pytanie, czy:

 • Nadpłacona kwota ma zmniejszyć ratę Twojego kredytu i pozostawić ten sam okres spłaty, który był wybrany przy podpisywaniu umowy.

 • Nadpłacona kwota skróci okres kredytowania, pozostawiając ratę na niezmienionym poziomie.

Zarówno w przypadku mniejszej raty jak i krótszego okresu wynika to ze zmniejszenia się salda Twojego zadłużenia. Jeśli patrzymy na koszty całkowite kredytu to większy wpływ na obniżenie tych kosztów ma skrócenie okresu kredytowania. W dalszej części znajdziesz konkretne przykłady.

 

Co daje nadpłata kredytu hipotecznego?

Przede wszystkim o krok przybliża Cię do spłaty całkowitej kredytu 😊. Zmniejsza Twoje zobowiązanie w stosunku do banku, oraz w zależności od Twoich priorytetów, skraca całkowity okres kredytowania lub zmniejsza miesięczne zobowiązanie względem banku. W obu przypadkach znacząco obniża całkowite koszty kredytu, ale skrócenie okresu kredytowania zazwyczaj przynosi większe korzyści.

 

Ile kosztuje nadpłata kredytu hipotecznego?

Koszty nadpłaty mogą być na znacznym poziomie, ale mogą też nie występować w ogóle. Wszystko zależy od tego jaki bank wybraliśmy oraz od momentu, w którym dokonujemy nadpłaty. W zależności od banku mogą pojawić się dwa koszty:

 • opłata za nadpłatę kredytu hipotecznego (od 0 do 3 % nadpłacanej kwoty)

 • opłaty administracyjne np. za aneks skracający okres trwania umowy. (od 0 do 500 PLN + konieczność wizyty w oddziale).

Ponieważ większość kredytów prędzej czy później jest nadpłacanych to już przy wyborze banku zwróć uwagę na to jakie dany bank ma warunki nadpłaty.

 

W którym momencie dokonać nadpłaty kredytu hipotecznego?

Przede wszystkim w takim, w którym masz na to wolne środki 😊, ale czy ma znaczenie czy nadpłaty dokonamy we wczesnej czy późnej fazie naszego kredytu? Tak ma. Zasada jest taka, że im wcześniej zaczniemy nadpłacać kredyt hipoteczny tym mniejsze koszty całkowite poniesiemy. Wynika to z tego, że oprocentowanie jest liczone od salda pozostałego do spłaty. Jeśli więc nasz kredyt jest oprocentowany np. 2 % w skali roku i nadpłacamy np. 20 000 w pierwszym roku np. 30-letniego kredytu, to w kolejnych latach zaoszczędzimy te 2% od nadpłaconej ponad harmonogram sumy. Jeśli tej samej nadpłaty dokonamy np. w 5 roku trwania kredytu nadal zaoszczędzimy, ale mniej niż w pierwszym przypadku.

 

Zmniejszenie raty czy skrócenie okresu?

Zakładane parametry: Kredyt 400 000 PLN. Okres 30 lat. 3 nadpłaty po 20 000 PLN w 1, 2 i 3 roku trwania umowy.

Koszty kredytu bez nadpłat prezentują się następująco:

Odsetki z założeniem niezmiennego WIBOR oraz bez uwzględniania żadnych nadpłat wynoszą 148232,25

Spójrzmy jak 3 nadpłaty po 20 000 PLN wpłyną na kredyt jeśli wybierzemy zmniejszenie raty:

Poniżej wycinek z harmonogramu. Widzimy na nim, że nadpłata wywiera następujący wpływ:

 • zmniejsza ratę o 78 PLN (1522,87 – 1444,87 = 78),

  – każda kolejna nadpłata zmniejsza ponownie ratę, o nieco więcej niż poprzednia,

 • zmniejsza saldo kredytu o całą nadpłaconą kwotę,

 • koszt całkowity kredytu spadł o 20 623,22 PLN (148232,25 – 127609,03 = 20623,2),

 • okres spłaty pozostał niezmienny.

 

Dla porównania poniżej sytuacja, gdy zdecydujemy się skrócić okres przy identycznych nadpłatach:

Z poniższego harmonogramu wynika:

 • rata kredytu po nadpłacie pozostaje niezmieniona,

 • saldo kredytu zmniejsza się o całą nadpłaconą kwotę,

 • koszt całkowity kredytu zmniejsza się o: 44 861,01PLN (148 232,25 – 103 371,24 = 44 861,01),

 • okres kredytu skraca się do 291 miesięcy (z 360 miesięcy na starcie) czyli o 5 lat i 9 miesięcy.

 

Podsumowanie

Jak widzisz, nadpłata kredytu hipotecznego ma sens, dodatkowo to Ty możesz zdecydować, co jest dla Ciebie najważniejsze po nadpłacie. Zmniejszenie raty, skrócenie okresu i maksymalne zmniejszenie całkowitych kosztów kredytu. Ta wiedza to kolejny krok do tego abyś to Ty rządził swoim kredytem, a nie odwrotnie 😊.
Jeśli masz dodatkowe pytania, chcesz policzyć swój konkretny przypadek, zapraszamy do kontaktu.

mail: kontakt@profesjonalnefinanse.pl

telefon: 577 570 004

facebook: facebook.com/Profesjonalne-Finanse/

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania! 

 

Nadpłacanie kredytu hipotecznego – czy się opłaca?