Darmowa konsultacja

+48 531 800 777

Ubezpieczenia firmowe

Strona główna

Prowadzisz firmę? Pamiętaj o dobrym ubezpieczeniu!

Nieważne, czy prowadzisz dużą firmę czy małą działalność. Dobierzemy ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

OC działalności gospodarczej

Jeżeli ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej, użytkowanie czyjegoś mienia czy wprowadzenie produktu do obrotu, wyrządziłeś szkodę jakiejś osobie lub mieniu – ubezpieczenie to pokryje.

Ogień i inne zdarzenia losowe

Zwrot kosztów za szkody materialne powstałe przez pożar oraz inne zdarzenia losowe, takie jak: opady, wyładowania atmosferyczne, czy zalania.

Kradzież z włamaniem i rabunkiem

Zwrot kosztów za szkody materialne powstałe przez kradzież z włamaniem.

Mienie od wszystkich ryzyk

Ochrona od wszystkich nie wymienionych zdarzeń losowych. Z wyjątkiem tych, które są wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Elektronika

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obejmuje ochroną sprzęt stacjonarny i przenośny. Warto zaznaczyć, że nie tylko same dyski, ale również dane w nich zawarte.

Wandalizm

Ochroną obejmuje świadome, zamierzone i bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez inne osoby.

Szyby i inne przedmioty od stłuczenia lub pęknięcia

Ochrona stałych oszkleń (zewnętrznych i wewnętrznych), które są częścią majątku firmy.

Mienie w transporcie krajowym (cargo)

Nieważne, czy przewozisz je w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym czy śródlądowym przewozie krajowym – ubezpieczenie pokryje ewentualne szkody. Obowiązuje niezależnie czy przewóz wykonywany jest obcym czy własnym transportem.

A skoro już o transporcie mowa, to warto również wykupić ubezpieczenie komunikacyjne

W skład tego ubezpieczenia wchodzą:

– obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

– ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco) należących do małych i średnich przedsiębiorców,

– ubezpieczenie szyb samochodowych,

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

– ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Hestia Car Assistance,

– ubezpieczenie ochrony utraty zniżki.

Skontaktuj się z nami!

Nie pozwól, by dorobek Twojego życia poszedł na marne. Wykup odpowiednie ubezpieczenie i spokojnie pracuj nad dalszym rozwojem swojej firmy.

Zainteresowany? Wypełnij krótki formularz.

Oddzwonimy do Ciebie w przeciągu 24h i przedstawimy szczegóły!