Darmowa konsultacja

+48 531 800 777

WAKACJE KREDYTOWE/KARENCJA W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA – ZESTAWIENIE BANKÓW

PKO BP
Zawieszenie do 3 całych rat ( kapitał+ odsetki). Klient wnioskuje o zawieszenie każdej z rat osobno, wnioski należy złożyć w oddziale lub online poprzez zarejstrowanie w aplikacji iPKO najpóźniej 3 dni robocze przed terminem spłaty kredytu. Okres kredytowania nie będzie wydłużony wysokość zawieszonych rat powiększy kwoty pozostałych rat kredytowych. Zawieszenie jest bez opłat.  
BNP PARIBAS
Maksymalnie 3 miesiące wakacji kredytowych w spłacie raty kapitałowo-odsetkowej i 6 miesięcy w przypadku raty tylko kapitałowej. ( W przypadku skorzystania z  odroczenia, Bank wydłuży okres kredytowania o trzy miesiące, a odsetki naliczone w tym okresie doliczy do pozostałej do spłaty kwoty kredytu). Proces online ( www.bnpparibas.pl/odroczenierat) a w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie pod numerem tel: (22) 133 24 29. Zawieszenie jest bezpłatne. Wniosek należy złożyć max 5 dni przed dniem zapadalności raty którą chcemy zawiesić. Po złożeniu wniosku w ciągu max 3 dni roboczych bank kontaktuje się telefonicznie z Klientem w celu finalizacji procesu. Wniosek można złożyć tylko raz albo na 3 miesiące ( kapitał  i odsetki) albo same raty kapitałowe  na 6 miesięcy. Okres spłaty z automatu zostanie wydłużony o 3 miesiące nie patrząc na wiek klienta.
CREDIT AGRICOLE
zawieszenie kapitału na okres 6 miesięcy. W związku z zawieszeniem spłat bank nie bedzie wydłużał okresu kredytowania a wysokość zawieszonych rat powiększy kwotę pozostałych do spłaty rat kredytowych. Dyspozycję można złożyć listownie, online i telefonicznie. Wniosek składasz 3 dni przed dniem zapadalności raty. Zawieszenie nie wymaga podpisywania aneksu do umowy.
PEKAO BANK HIPOTECZNY
na 3 miesiące zawieszenie całej raty ( kapitał+odsetki) po zawieszeniu okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące (dla wszystkich bez względu na wiek kredytobiorcy). Warunek- zobowiązanie nie może mieć aktualnie zaległości i musi być obsługiwane terminowo. Proces: on-line wysłanie maila z dyspozycją zawieszenia (koniecznie ze swojego zgłoszonego w banku adresu mailowego a jeśli uległ zmianie należy go wcześniej zaktualizować) na: obslugaklienta@pekaobh.pl. Nie ma wymogu żadnych formularzy itp. Zwrotnie w ciagu 1 dnia roboczego  na maila otrzymuje sie maila z decyzją. Akceptację decyzji (można mailowo) należy wysłać max 3 dni robocze przed dniem zapadalności raty którą chce się zawiesić. Na tą chwilę z tej opcji można skorzystać tylko raz. Nie ma możliwości zawieszenia samego kapitału jeżeli ktoś by chciał musi wystapić do banku ze standardowym wnioskiem i będze badana jego zdolność kredytowa.
ING
OPCJA NR 1- przez 3 do 6 miesięcy klienci będą płacili tylko odsetki oraz składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości. Spłata kapitału zostanie zawieszona. OPCJA NR 2 -przez 3 do 6 miesięcy klienci będą spłacać tylko składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości. Spłata całej raty (kapitału i odsetek) zostanie zawieszona. Okres kredytowania będzie wydłużony (bez względu na wiek kredytobiorcy). Wniosek składać mozna on-line : w bankowości internetowej i mobilnej Moje ING. Klienci, którzy nie mają Mojego ING – będą mogli to zrobić przez stronę www.ing.pl. Wniosek jest bezpłatny. Póki co jest to jednorazowa pomoc, w przypadku zmiany bank będzie na bieżąco informował o tym. 
Millennium

– standardowo: zawieszenie miesięcznej pełnej raty kapitało-odsetkowej raz w każdym roku kalendarzowym 
– nowe rozwiązanie dla kredytów z portfela: zawieszenie całej raty kapitałowo-odsetkowej przez kolejne 3 miesiące i wydłużenie o ten sam okres, okresu spłaty kredytu.

Proces wnioskowania o wakacje kredytowe dostępny jest w Contact Center oraz Oddziałach Banku.
Propozycja ta dostępna jest dla klientów, którzy podpisali umowę o kredyt przed 18 marca 2020 r., na dzień wnioskowania nie mają znaczących zaległości w spłacie zobowiązania i złożą oświadczenie o braku możliwości spłaty w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem.

Bank Pocztowy
Bank umożliwia karencję w spłącie kapitału do 6 miesięcy . Proces online. Czynność bezpłatna. Nie jest wydłużany okres kredytowania. Odsetki będą płatne co miesiąc. Po zakończeniu karencji rata wzrośnie, o kapitał który teraz nie będzie spłacany. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej 5 dni przed płatnością raty
BPS
Bank pracuje nad wdrożeniem mechanizmów umożliwiających zawieszenie spłaty kredytów (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych). Opcja zawieszenia spłaty kredytu będzie dostępna dla Klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia/zawieszenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.
Ponadto Bank pracuje nad możliwością złożenia wniosków w ww. sprawach drogą elektroniczną.
Wnioski będą rozpatrywane bezpłatnie. Bank nie będzie pobierał opłat w związku z udzieleniem wakacji kredytowych.
CITI
Bank umożliwia skorzystanie z programu odroczenia spłat do 3 rat kredytowych. Zgłoszenie należy złożyć w bankowości elektronicznej Citibank Online
O możliwość skorzystania z programu pomocowego mogą ubiegać się klienci spełniający wszystkie poniższe warunki:
1. Klienci, którzy zostali bezpośrednio dotknięci finansowo pandemią Covid-19
     – jeśli w związku z epidemią spadły dochody klienta
     – jeśli w związku z epidemią Covid-19 wzrosły koszty klienta
     – jeśli klient wykaże inne przyczyny pogorszenia sytuacji finansowej
     Jeżeli sytuacja finansowa klienta mimo pandemii nie zmieniła się – nie spełnia on warunków skorzystania z programu pomocowego.
2. Klienci, którzy nie mają zaległości w spłacie zobowiązań wobec Citi Handlowy
3. Kredyt, który ma podlegać programowi pomocowemu, został uruchomiony przed 14 marca 2020.
mBank
Możliwa karencja w spłacie kapitały przez max 6 miesięcy. Odsetki płatne co miesiąc. Nie jest wydłużany okres kredytowania więc po zakończeniu karencji rata wzrośnie, w związku z rozłożeniem niespłacanego kapitału na pozostałą część okresukredytowania. Proces wnioskowania o wakacje kredytowy dostępny on-line na stronie: https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-gotowkowe/zawieszenie-platnosci-rat/
Santander
Możliwość zawieszenia spłaty  3  lub 6 rat kapitałowych – proces dostępny w Oddziałach Banku lub za poścrednictwem inforlinii (nr 1 9999).
Okres spłaty kredytu nie zmieni się. Odroczona kwota kapitału zostanie doliczona do kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Dlatego po okresie karencji raty kapitałowe pozostałe do spłaty będą proporcjonalnie wyższe.
Z możliwości odroczenia wyłączone są kredyty objęte obecnie ugodą windykacyjną z bankiem, kredyty objęte dopłatami i kredyty ze wsparciem kredytobiorców w trudnej sytuacji.
Pekao SA
Możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na 3 miesiące. Nie jest pobierana prowizja za zawieszenie spłaty rat. Wniosek należy złożyć na 7 dni przed dniem zapadalności raty. Dyspozycję można złożyć za pomocą aplikacji bankowej. Nie jest to raportowane do BIK jako restrukturyzacja. Istnieje możliwość zawieszenia rat wraz z wydłużeniem okresu kredytowania lub bez wydłużenia okresu kredytowania, z rozłożeniem zawieszonych rat na pozostały okres kredytu.
Alior Bank
Bank proponuje jedną z dwóch opcji. OPCJA NR 1 odroczenie płatności raty kapitałowo – odsetkowej na okres 3 miesięcy. OPCJA NR 2 odroczenie płatności raty odsetkowej na okres 6 miesięcy. Odroczenie powoduje wydłużenie okresu kredytowania. 
Bank Ochrony Środowiska
Możliwość zawieszenia spłaty do 3 rat kapitałowych, bez możliwości wydłużenia okresu kredytowania. Warunek: brak zaległości w spłacie na dzień złożenia wniosku. Dyspozycję można złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej, Call Center (801 355 455 lub 22 543 34 34) lub w placówce bankowej.